Mål & Värderingar

Politik och värderingar går hand i hand för mig, eftersom jag vill jobba för de ändamålen som står mig nära hjärtat. Självklart finns det många andra hjärtefrågor och ämnen jag gärna skulle lägga fokus på, men en sak i taget. Nu inför riksdagsvalet, och om jag blir invald så tänker jag jobba främst för dessa tre värderingar.

Ungas framtidsförutsättningar

Att vara ung i dagens Finland kan anses vara det bästa, om man bortser från alla utmaningar. Studierna blir mer utmanande och det blir svårare och svårare att ta sig vidare. Ekonomin och prestationskraven trycker på, och många unga mår tyvärr dåligt och vet inte hur de ska gå vidare. 

Jag vill vara med och jobba för ett bättre Finland, som skulle kunna vara ett land där alla unga har samma chans till en god och trygg framtid.

Kultur & idrott

Något av det finast vi har är vårt kulturarv, och de fina möjligheterna till idrott. Utan föreningslivet skulle många av dessa möjligheter inte finnas. Genom kultur och idrott kan vi stärka vår egen självkänslan, uttrycka oss, integrera nyfinländare och också uttrycka oss och uppleva nya saker.

Jag vill jobba för att stärka både kultur- och idrottsmöjligheterna i Finland, och att alla skall ha samma möjlighet att kunna ta del av dessa.

Kestävä kehitys

I ett samhälle där vi förbrukar mer och mer, och också snabbare än någonsin är det viktigare att börja tänka efter hur vi kan leva ett mer hållbart liv. För att våra barn och barnbarn skall kunna leva i ett friskt land, och att vi kan vara föregångare för andra när det kommer till ett mer ekologiskt och grönare liv. 

Jag vill att Finland skall satsa på en mer hållbar framtid, tänka med ekologiskt och se efter sina tillgångar. 

Hjärtefrågor

Svenska språket

Jag är en stolt finlandssvensk, som verkligen vill se att svenskan förblir ett av vårt lands två modersmål. Språk i sig är en fantastisk nyckel till fler möjligheter! 

ÖSterbotten

Vi har ett fantastiskt landskap, med ytor av både skog, mark och möjligheter. Österbotten skall bli mer öppet för företag, välkomnande för familjer och lättare att resa till. 

Djur & Natur

Djuren och naturen måste vi ta vara på, för utan dem vore vi ingenting. Vi skall ta hand om både små som stora djur, och se till att naturen vi bor i mår bra. 

Föreningsliv

Eftersom jag själv är en föreningsmänniska, vill jag göra mitt allt för att talko-andan och glädjen finns kvar. Utan föreningar skulle vi inte ha all kultur och idrott som vi har.

Utbilding

Finland ligger i toppen när det kommer till utbildning runtom i världen, och så borde det förbli. Det är viktigt att vi har ett brett utbud, och att alla har en chans till en god utbildning. 

Företagande

Vårt land vore ingenting utan alla fantastiska företag, både små som stora. Jag väljer oftast att handla lokalt, och blir glad när jag ser fler och fler unga företagare!